Co možná nevíte o katastru nemovitostí

01.12.2021

Je můj pozemek stavební? Kde v katastru to najdu? Asi není, když je tam napsána orná půda... Častý omyl. V katastrální mapě totiž informaci, zda je pozemek stavební, nebo ne, nenajdete (tedy dokud na něm nestojí stavba). To byste se museli podívat do územního plánu. Spoustu zajímavých věcí v katastru naopak najdete. Víte, jak a kde?

Nejprve si zapamatujte adresu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/, odtud můžete do dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního nahlížet. Stačí znát číslo parcely nebo ji alespoň najít na mapě. Tento přístup neumí vyhledávat podle jména majitele nemovitosti.

V neplacené variantě se dostanete ke zjednodušené variantě listu vlastnictví. Dozvíte se tu, kdo je vlastníkem, případně s jakým podílem. Najdete tady adresu trvalého pobytu majitele, informace o typu parcely, druhu pozemku, zda je na pozemku stavba a jaká. V neposlední řadě pak uvidíte i případné zástavy či jiná omezení (třeba služebnosti neboli věcná břemena).

Tento výpis je informativní. Pokud potřebujete plný výpis listu vlastnictví, tedy oficiální listinu katastru nemovitostí, můžete si ji koupit přímo ze stránky katastrálního úřadu. E-shop je jednoduchý a zaplatit lze kartou.

Jen pozor na jednu drobnou nedokonalost. Katastr nezjišťuje rodinný stav kupujícího ani majitele nemovitosti. Je tak možné, že jako majitel je v katastru zapsaný jen jeden z manželů, ale nemovitost je součástí společného jmění manželů (SJM). Proto při všech operacích s nemovitostmi vždy zjišťujte rodinný stav protistrany a případně způsob rozdělení či omezení SJM. Aby případně druhá polovička nemohla později prodej nemovitosti napadnout jako neplatný.

Chcete vědět více nebo si nejste jisti, zda jste informaci našli správně? Neváhejte se na mne kdykoliv obrátit. Ráda vám poradím.

Máte zájem o více informací?

Kontaktujte mne!

Vaše data zpracovávám podle zásad ochrany osobních údajů