Co to je AML – whistleblowing a proč ho opět řešíme?

27.07.2023

Dostávám v posledních dnech mnoho dotazů ohledně novely zákona AML, konkrétně whistleblowingu. Prosím, věnujte těmto řádkům velkou pozornost až do konce. Jde o povinnost, která se nás mekléřů bez výjimky týká a zanedbání může vyjít draho.

AML po lopatě

Předem se omlouvám, ale pokusím vysvětlit tuto problematiku stylem "jak mi zobák narostl". AML je zákon, kterým se snaží stát bojovat proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. My makléři většinou teroristé nebýváme a ani jim neprodáváme nemovitosti, ale i při prodeji nemovitostí se může někdo snažit legalizovat nějaké "špinavé peníze". A proto státu dává smysl, aby tzv. povinnými osobami nebyly jen banky, advokáti… ale i realitní makléři a kanceláře – zprostředkovatelé. Toto je důležité čtení i pro ostatní ,,realiťáky".

Jste všichni makléři povinná osoba?

Pokud tedy dodržujeme již platná pravidla AML, máme povinnost identifikovat prodávající i kupující. Tedy vyplňujeme s nimi patřičný formulář, děláme si kopie jejich občanských průkazů, zjišťujete, zda není náš klient politicky exponovaná osoba, vše včetně formulářů pak zakládáme do své evidence… a případně hlásíme Finančně analytickému úřadu podezřelé osoby a transakce. A máme tedy vše toto, a ještě více někde v šanonu připravené pro případnou kontrolu a to u každé zakázky, kterou jsme prodali, nebo jen pronajali či pouze tzv. nabrali. 

To vše již od ledna 2021 samozřejmě děláte. Neboť jsme dle zákona tzv. povinná osoba a víme, že nám v případě kontroly a neplnění těchto povinností hrozí i statisícové pokuty. Ty už ostatně padly. Například jedna RK z Olomouce dostala pokutu 150 000,- Kč pouze za to, že nedostatečně plnila povinnosti v rámci AML.

Novela platná od 1.8.2023

Součástí zákona AML jsou i jakési vnitřní zásady. A nově jde o tzv. whistleblowing. Těžko se dá toto slovo přeložit, já si to lidově překládám jako práskačství. Čech to pak myslím lépe chápe. Na druhou stranu, nelze věc brát jen negativně, protože ve firmách se může dít ledacos a vědět a mít systém na to, jak a kam to hlásit, nemusí být nutně vždy špatně.

Ale k aktuální věci. Již od ledna 2021 máme mít v rámci AML i tzv. vnitřní zásady. Nově máme povinnost mít jako jejich součást právě ono práskačství, pardon whistleblowing. Zjednodušeně musí existovat dokument, říkejme mu pro zjednodušení "papír", kde je napsáno, komu a kam lze něco nekalého nahlásit. Takže se určí osoba, email, adresa… kam může dotyčný nahlásit nějaké ty nekalosti, které odhalí. A tento "papír" musí být umístěný někde, kde k tomu mají všichni lidé přístup. Nejen ti přímo z firmy, ale třeba i spolupracující s námi. Takže například i paní uklízečka, která nám uklízí kancelář, protože ta je vlastně také spolupracující. A ten přístup musí být dálkový, tedy nejen z kanceláře. Nástěnka v kanceláři či intranet tudíž nejsou vhodné.

Musím mít něco na svých webových stránkách?

Ne. Zákon neukládá žádnou povinnost, aby měl makléř či kancelář vyvěšený vnitřní oznamovací systém na svých webových stránkách. Pokud se nepletu, zákon dokonce ani neukládá, aby měl makléř své internetové stránky, natož aby měl na nich něco konkrétního umístěno (nejedná-li se například o akciovou společnost).

Zákon pouze říká, že vnitřní oznamovací systém má být přístupný pro kohokoliv odkudkoliv. Můžeme si "papír" umístit kupříkladu na sdílený Google disk a všude při setkání se všemi kolegy hlásit, že whistleblowing máme tam a tam a při kontrole úřadů doložit, že je to opravdu přístupné pro kohokoli odkudkoli. Takže už asi tušíte, že v důsledku je pro nás všechny nejjednodušší to "pověsit" na web. Ovšem zákon to vyloženě neříká.

Home Kozlík AML tedy na svém webu bude mít

Tady jsou možnosti:

  1. Na webových stránkách tedy budeme mít sekci AML, kde tento dokument jednoduše všichni najdete. Bohužel to bez tohoto nejde.

Týká se nás to ,,realiťáků" všech?

Týká! I když se Vám (nám) to, stejně jako mně, jeví jako… ehm

Tady totiž narážíme na poněkud zvláštní paradox zákona. Alespoň takto to chápou advokáti. U realitních zprostředkovatelů je jedno, kolik máte zaměstnanců, týká se to všech. U realitní kanceláře, franšízy, sítě… je to jasné. Tam není jeden člověk, takže je zde dost lidí, kteří na sebe mají co prásknout.

Týká se to i samostatných realitních makléřů

I jako samostatný realitní makléř musí mít každý vše výše uvedené. Takže ve chvíli, kdy bude tvořit "papír" s kontaktními údaji, kam lze něco nekalého v našem podnikání nahlásit, vyplní se své kontaktní údaje. A pokud bude (makléř) chtít nahlásit nějaké nekalosti ve vašem podnikání, nahlásí to makléř sám sobě a musí to sám sobě do 30 dní vyhodnotit a sám sebe o výsledku informovat. Zdá se vám to "na hlavu"?

Ptala jsem se na to několika advokátů a všichni odpovídali stylem… "No, zákon říká, že povinnost má každá povinná osoba, což je i realitní zprostředkovatel, a protože novela platí bez ohledu na počet zaměstnanců, zdá se, že je to tak, jak říkáte, byť se to jeví jako poněkud paradoxní situace". Zároveň dodali, že novela jistě projde nějakou novelizací a pak je možné, že se věc řekněme narovná. Teď ale prostě musíme všichni. Ostatně, vzpomeňme na naší paní uklízečku. Ta totiž může v kanceláři něco zahlédnout, zaslechnout, nabýt dojmu, že je to nekalost a nahlásit nás, neboť jí to zákon a náš "papír" umožňuje.

Takže co Vás milí klienti čeká?

  1. Budeme Vás muset i nadále identifikovat dle zákona. 
  1. Přidáme k tomu systém vnitřních zásad, info i formulář.
  1. Musíme vytvořit přílohu vnitřních zásad o whistleblowing – práskačství. 
  1. Vnitřní  whistleblowing – "papír" na místo, které je odkudkoli pro kohokoli z naší firmy přístupné. Nemyslete si, pokud si prodáváte nemovitost sami, pouze s pomocí advokáta, i tam se k tomuto dokumentu musí dostat i ta uklízečka. Nejsme v tom ,,realiťáci" sami.

Tak takhle nějak celou věc chápu já. Ještě jednou se omlouvám, že jsem vše popsala "jak mi zobák narostl" a omlouvám se, že jsem paní uklízečky použila jako ošklivý příklad. Mám ale pocit, že se mnohdy a mnohde věc podává zbytečně složitě a komplikovaně. Jsem přesvědčená, že my makléři se máme věnovat především svým klientům a jejich spokojenosti. Proto mám ráda jednoduchá řešení zdánlivě složitých věcí. Ale samozřejmě tak, abychom splňovali veškeré zákonné povinnosti.

Držím nám palce a přeji mnoho úspěchů navzdory všem a všemu 

Autor: Lenka Kozlíková

Motto: ,,BÝT JINÝ NENÍ ŠPATNÉ, JE TO VÝHODA.

"Jmenuji se Lenka Kozlíková a vřele Vás vítám na mých webových stránkách. V realitách jsem od roku 2006, kdy jsem byla ve třetím ročníku na vysoké škole a hledala tak trochu jinou brigádu než-li měli moji spolužáci. Nejdříve jsem pracovala na živnost jako OSVČ. Nyní vykonávám funkci jednatele Home Kozlík s.r.o., tudíž právnická osoba. Naučila jsem se disciplíně, úctě a profesionálnímu přístupu ke klientům. Za 17 letprofesionální dráhy realitního managera, jsem získala obrovskou škálu znalostí nejen z celkového obchodu s nemovitostmi, ale i z oblasti realitního práva. V roce 2015 jsme založili realitní společnost Home Kozlík s.r.o., se specializací na prodej a pronájem nemovitostí.