JAKÁ POKUTA HROZÍ ZA VINKLAŘENÍ? ANEB POZOR NA FALEŠNÉHO ADVOKÁTA.

05.01.2022

JAKÁ POKUTA HROZÍ ZA VINKLAŘENÍ? ANEB POZOR NA FALEŠNÉHO ADVOKÁTA

Na základě mých nynějších zkušeností jsem se rozhodla napsat tento článek na můj blog.
 

Nedávná zkušenost s klientem, při prodeji jeho nemovitosti, mne přivedla k sepsání tohoto článku. 

Případ z praxe: 

Na jedné straně klient-prodávající, který si najal mé služby, já uprostřed, a na třetí straně zákazník-kupující. 

Jelikož realitní kancelář sama o sobě nesmí poskytovat advokátní služby, tudíž ani Home Kozlík, mám povinnost k tomuto účelu mít svého advokáta, aby zastupoval mne a zároveň mého klienta, tudíž prodávajícího. Kupující má naproti tomu většinou svého vlastního advokáta ke kontrole smluv. V tomto případě jsou ve hře advokáti tři. Prodávající má svého, já (jako realitní kancelář), svého, a kupující také svého. Co Vám mám povídat, je v tom absolutní chaos, o to větší, že jsme s kupující zjistily, že ,,advokát" prodávajícího, který nám celou transakci již zdržel o měsíc, neustále ,,rýpe" ve smlouvách, slovíčkaří a dělá zbytečné rozbroje, není advokát. 

Advokátní a právnické služby smí v České republice, poskytovat pouze a jedině advokát, zaregistrovaný pod českou advokátní komorou, tzv. ve zkratce ČAK, a má přidělené své advokátní ID. Kdokoli, kdo není v tomto registru, dle zákona o vinklaření, nesmí takovéto služby poskytovat. Proto ani realitní kanceláře nemají povolené tyto služby nabízet, a pokud tvrdí, že jejich služby jsou včetně právních a advokátních služeb, tak jedině v případě, že zcela prokazatelně spolupracují s advokátem/advokáty, a pokud nespolupracují, porušují zákon. A to ani nehovořím o trestném činu nezákonného podnikání.


Jaká pokuta hrozí za vinklaření?

Slovo "vinklář" označuje osobu, která poskytuje opakovaně a za úplatu právní služby, ačkoli není osobou oprávněnou k jejich poskytování. V České republice je vinklaření zakázáno, a to zákonem o advokacii. Za porušení předmětného zákazu hrozí vinklářům pokuta a zákaz činnosti.

Vinklaření je zakázáno

Ustanovení § 2 odst. 1 zákona o advokacii vymezuje, které osoby jsou oprávněny poskytovat právní služby na území České republiky. Osoby nesplňující tyto zákonné podmínky, avšak přesto opakovaně a za úplatu právní služby poskytující, jsou označovány pojmem "vinkláři".

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se podle ustanovení § 52d odst. 1 zákona o advokacii dopustí přestupku tím, že poskytne právní služby opakovaně a za úplatu, ačkoli není osobou oprávněnou k jejich poskytování podle zákona o advokacii, nebo použije označení "advokát", ačkoli nesplňuje zákonné podmínky pro používání takového označení.

Jaká pokuta hrozí?

Za prvně uvedený přestupek (neoprávněné poskytnutí právních služeb) lze podle ustanovení § 52d odst. 2 zákona o advokacii uložit pokutu až do výše 3.000.000 Kč a zákaz činnosti do 1 roku, a za druhý výše uvedený přestupek (neoprávněné použití označení "advokát"), pokutu až do výše 200.000 Kč.

Přestupky projednává Ministerstvo spravedlnosti ČR.

V roce 2018 obdrželo ministerstvo 12 oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle ustanovení § 52d odst. 1 zákona o advokacii, v roce 2019 to bylo 16 podnětů, a v roce 2020 celkem 21 podnětů. Výsledkem šetření ministerstva bylo 1 pravomocné rozhodnutí z roku 2019 s uloženou pokutou ve výši 390.000 Kč a 1 rozhodnutí v roce 2020 s pokutou ve výši 240.000 Kč. 

Závěrem tedy, pokud si objednáváte advokátní služby, vždy si udělejte kontrolu, zda daná osoba je členem české advokátní komory. Pokud nikoli, služby této osoby nevyužívejte. Někdo takový může napáchat více škody než-li užitku. Nehledě na to, že každý advokát je pojištěn a v případě, že něco udělá špatně, vztahuje se na jeho chyby pojištění. Osoba, která není advokát, žádné takové pojištění nemá, náhradu škody vám tudíž nebude mít kdo zaplatit, a násdleně se sejdete u soudu.