Kdy nepotřebujete stavební povolení?

04.01.2022

Toužíte po tom postavit si vlastní dům? Máte už koupený pozemek, dostatek finančních prostředků anebo schválenou hypotéku a chcete okamžitě začít stavět? Pojďte se se mnou podívat, u kterých staveb potřebujete stavební povolení.

Tuto problematiku nejlépe upřesňuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. 1. 1. 2018 vstoupila v platnost novela zákona, která zajisté potěšila a ještě určitě potěší všechny, kteří se rozhodli pro stavbu rodinného domu. V tomto případě totiž nebude potřeba shánět povolení. Vystačíte si pouze s ohlášením.

Kdy stačí pouze ohlášení stavby?

 • U stavby domu pro rodinu nebo rekreačního objektu (podzemní podlaží do hloubky max. 3 metry, max. 2 nadzemní podlaží a podkroví)
 • U terénních úprav
 • U přístavby a nástavby rodinného domku do daných rozměrů
 • U reklamních staveb
 • U opěrných zdí (max. do výše 1 metru s tím, že zeď nezasahuje do veřejných komunikací a prostranství)
 • U stavebních úprav, které nezasahují do nosných konstrukcí domu
 • A dalších.

Počítejte ale s tím, že u naprosté většiny zmíněných bodů budete potřebovat územní souhlas, který bude třeba vyřídit společně s nahlášením stavby. Stavební povolení je potřeba k téměř naprosté většině všech ostatních staveb. Typickým příkladem toho je třeba rekonstrukce bytu v panelovém či jiném domě, kde je v plánu zasahovat do konstrukce a nosných zdí objektu.

Tip: Stavební povolení budete v některých případech potřebovat i při výměně oken. Za jakých podmínek povolení potřebujete a za jakých ne si přečtěte v článku: Výměna oken a stavební povolení, který připravuji.

Ač se to zprvu nemusí zdát, stavební povolení potřebujete i tehdy, pokud máte v plánu stavět studnu. Ta totiž pro změnu spadá pod vodní zákon č. 254/2001 Sb. Povolení bude nutné i při její rekonstrukci anebo v případě prohlubování nebo rozšiřování.

V očích lidí, kteří chtějí stavět, jsou velkou obavou sousedi. Pokud by nebylo možné se s nimi spojit, žádá se o povolení také.

U jakých staveb (ne)musíte shánět územní souhlas?


Územní souhlas je někdy nutný i v případě, kdy nepotřebujete povolení a ani ohlášení stavby na úřadě.

*Zmíněná stavení musí být pouze s jedním nadzemním podlažím za předpokladu, že nebude podsklepené a vyšší než 5 metrů. Nesmí navíc také obsahovat obytné místnosti a sociální zařízení. Objekt nemůže sloužit ani pro chov zvířat, k obchodování, podnikání, výrobě a skladování, z čehož jasně vyplývá, že se nejčastěji bude jednat např. o kůlnu. Do rozměrů ale přitom spadá i výše zmíněná pergola nebo garáž.

Důležité je navíc dodat, že pokud stavby mají být větší, než je definují parametry, bude třeba sehnat stavební povolení.

Jak vyřídit územní souhlas?

O tzv. územní řízení, ze kterého vyjde územní souhlas, musíte zažádat stejně jako o stavební povolení na stavebním úřadě v místě, pod které spadá pozemek, na kterém chcete stavět. Potřebujete k tomu:

 • Vyplněnou žádost (najdete na úřadě)
 • Výpis z katastru nemovitostí/kupní smlouvu
 • Souhlas vlastníka pozemku, pokud není váš.
 • Plnou moc, pokud někoho zastupujete.
 • Seznam a adresy osob, která mají práva k pozemkům či stavbám, pokud nejsou vaše.
 • Souhlas osob, které mají vlastnická práva k sousedním pozemkům.
 • Technický popis stavby včetně projektové dokumentace
 • Situace v měřítku katastrální mapy
 • Stanoviska dotčených orgánů (ochrana přírody, vody, ovzduší apod.)
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury kvůli napojení vody, elektřiny, plynu apod.

Jaké doklady potřebujete pro stavební povolení?

K vyřízení žádosti o stavební povolení v podstatě potřebujete totéž, co při žádosti o územní souhlas. Dále ale bude třeba ještě dodat plán kontrolních prohlídek stavby, popř. plán provedení kontroly konstrukcí.

Ještě před povolením si budete muset vyřídit potřebné souhlasy a výše zmíněná stanoviska. Nejprve se ale ujistěte na stavebním úřadě, zdali nepotřebujete ještě víc, popř. co si dokážou sami zjistit z katastru nemovitostí. Až budete mít všechny podklady vyřízené, můžete konečně vyplnit a podat žádost. A pak začít čekat...

Stavební úřad má stejně jako ostatní instituce 30denní čekací lhůtu. Ta se ale může ještě prodloužit, a to zvláště pokud budete potřebovat souhlas sousedů, kteří nebudou ochotni spolupracovat anebo se k situaci jakýmkoliv způsobem vyjádřit.

Je článek pro Vás zajímavý

Pokud potřebujete s tímto problémem pomoci

Napište mi

Vaše data zpracovávám podle zásad ochrany osobních údajů