Kdy potřebujete stavební povolení pro pergolu, altán, přístřešek nebo terasu?

30.05.2024

K rodinnému domu a jeho zahradě je skvělým doplňkem místo pro relaxaci, parkování nebo uložení zahradního nářadí. Proto vedle domů často vyrůstají různé altány, pergoly, terasy a jiné drobnější stavby. Které z nich je ale možné postavit "jen tak" a pro které už potřebujete stavební povolení? To si zodpovíme v dnešním článku.

Jaký je rozdíl mezi altánem, pergolou, terasou a přístřeškem?

Pokud máte v těchto pojmech zmatek, nejste rozhodně sami. I stavebním úřadům dělalo v minulosti problém rozeznat, která drobná stavební díla spadají ze zákona pod režim "staveb". Stavební zákon totiž nezná pojem "drobná stavba", a proto Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo pro tyto účely metodické doporučení, které rozlišuje dvě základní kategorie – pergoly a přístřešky. Na každou z těchto kategorií se pak vztahují jiná pravidla, co se nutnosti povolování týče.

Pergola

Stavební zákon definuje pergolu jako "loubí lehké konstrukce, porostlé popínavými rostlinami, které tvoří vzdušné zastropení." Jedná se tedy o jednoduchou konstrukci, bez celistvé vrchní části, která slouží pouze jako základ pro pnutí rostlin. Taková konstrukce není považována za stavbu a můžete jí tak umístit kdekoli na svém pozemku, bez nutnosti komunikace se stavebním úřadem. Tento detail je důležitý nejen pro vaše plány na zkrášlení zahrady, ale také pro orientaci na trhu s nemovitostmi, kde vám nejlépe poradí realitní odborník

Přístřešek

Podle stavebního zákona je přístřešek stavbou bez obvodových svislých konstrukcí. V tomto případě nezáleží na tom, jestli u přístřešku chybí pouze jedna svislá stěna nebo všechny. Pokud se jedná o zastřešenou konstrukci, jedná se o stavbu a spadá tak pod režim stavebního zákona. Do této kategorie tedy spadají altány, zastřešené terasy nebo zastřešená parkovací místa.

Rozlišování mezi pergolou a přístřeškem je zásadní nejen z pohledu legislativy, ale i při prodeji nemovitosti, kde správně postavené stavby mohou významně zvýšit její hodnotu.

Jaké podmínky musí splňovat stavby, na které je potřeba povolení?

Pokud se chystáte postavit přístřešek, je potřeba splnit několik podmínek podle stavebního zákona. Jednou z podmínek, které musí jakékoli stavby vždy splňovat, je odstup od sousedního pozemku alespoň 2 metry. Toto pravidlo je dáno vyhláškou a bez výslovného souhlasu souseda není možné jej nerespektovat. Dále je potřeba věnovat pozornost místním regulacím, které jsou dané územním plánem obce, místním vyhláškám, ochranným pásmům a památkovým zónám. V některých obcích je například stanovená maximální hustota zástavby. Určitě proto doporučuji zkontrolovat místní regulativy a případně se dotázat přímo na příslušném stavebním úřadě.

Pro úspěšné zvládnutí těchto formalit vám může být nápomocen zkušený realitní makléř. Správné plnění legislativních požadavků je klíčem k bezproblémovému užívání nových staveb. 

Jaké podmínky musí splňovat stavby, na které není potřeba povolení?

I na stavby, které spadají do kategorie pergol, se vztahují určité podmínky, které je potřeba splnit k tomu, aby na ně nebylo potřeba zajistit stavební povolení. Stavba nesmí zabírat plochu větší než 25 m², nesmí být podsklepená nebo vyšší než 5 m, nesmí obsahovat obytné místnosti, hygienická zařízení nebo vytápění. Stavba dále nesmí sloužit k ustájení nebo chovu zvířat, ke skladování nebo výrobě hořlavin a jiných nebezpečných látek a nesmí sloužit k podnikání.

Pokud by stavba jednu z těchto podmínek nesplňovala, je nutné ji administrativně řešit se stavebním úřadem a dle parametrů stavbu ohlásit, nebo zažádat o územní souhlas či přímo stavební povolení.

Speciální případy a přístavby k rodinnému domu

Speciálním případem je drobná stavba, která je přímo přistavěna k rodinnému domu. Pokud se jedná o terasu nebo přístřešek, který je vzájemně propojený s domem a tudíž jej půdorysně rozšiřuje, jedná se z pohledu zákona o přístavbu rodinného domu a nikoli samostatnou stavbu. Takovou terasu (ať už je zastřešená nebo ne) je v každém případě nutné oznámit stavebnímu úřadu a vyžádat si územní souhlas.

Na závěr bych ráda zdůraznila, že úspěšné řešení těchto legislativních náležitostí může být velmi náročné a časově zdlouhavé. Proto je doporučováno využít služeb profesionálů, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a mohou vám nabídnout cenné rady a praktickou pomoc při všech krocích spojených se stavbou a úpravami vašeho rodinného domu.

Potřebujete pomoci? Zavolejte mi ☎️ 7️⃣3️⃣0️⃣ 1️⃣4️⃣7️⃣ 0️⃣7️⃣7️⃣

Autor: Lenka Kozlíková

Motto: ,,BÝT JINÝ NENÍ ŠPATNÉ, JE TO VÝHODA.

Jsem podnikatelka, která pracuje proto, že jí to baví. Ne pro to, že musí."

Žiji se svým mužem, synem Ondráškem a našim zvířectvem v Roztokách u Prahy, v domě, který neustále zvelebujeme.

Svou práci si doslova užívám, což na mně poznáte od první minuty setkání. Ve svém volném čase se věnuji designování bytových interiérů a je to doslova mou další vášní. O čemž se můžete přesvědčit i u předpřípravy nemovitosti prodeji či pronájmu.

Profesně:

V realitách jsem začala působit od roku 2006. Od září 2008 zcela samostatně. Po té jsem v roce 2015 spoluzakládala společnost Home Kozlík, které jsem nyní jednatelem, se svým týmem specializovaných odborníků od profi prezentace až po nemovitostní marketing.

Jsem certifikovanou realitní makléřkou, a znám tedy dobře obor své praxe. Ráda poskytuji osobní konzultace. Jak já říkám, nikdy není nad dobrý šálek kávy.

Vaše data zpracovávám dle zásad ochrany osobních údajů