Kdy si můžete a nemůžete odečíst hypotéku z daní?

08.03.2022

Úroky zaplacené za úvěry na bydlení, pokud nemovitost používáte pro bytovou potřebu svou nebo svých blízkých, si můžete uplatnit jako odečitatelnou položku na daních z příjmu až do částky 300 000 Kč. Taková je teorie, jak barevná je ale praxe života? A kdo všechno si odečet uplatnit může a kdo už nemůže?

Víte, jak si můžete odečíst hypotéku v daňovém přiznání? Úroky zaplacené za úvěr, který řeší vaši bytovou potřebu, jsou oblíbenou tzv. nezdanitelnou položkou základu daně. Můžete je uplatnit při ročním zúčtování daně, nebo v daňovém přiznání. Pojďme se podívat na to, kdo tuto nezdanitelnou položku může a kdo nemůže uplatnit.

Pořízení nové nemovitosti na hypotéku a daňové přiznání

Pokud jde o uplatnění úroků zaplacených za úvěr na bydlení, tak je nutné pamatovat, že toto je možné uplatnit pouze, pokud je pořízená nemovitost používaná k vlastnímu bydlení, případně k bydlení blízkých příbuzných, například dětí nebo rodičů. Není možné tuto nezdanitelnou část daně použít například u nemovitostí, které pronajímáte nebo se kterými obchodujete.

Jednoduše toto finančnímu úřadu dokážete například výpisem z katastru nemovitostí a také tím, že máte trvalé bydliště v místě nemovitosti. V praxi ale často dochází k případům, kdy jste byt již koupili, nastěhovali se, ale trvalé bydliště v něm ještě nemáte. Což je nutné říci, že zákon přímo nevyžaduje, abyste v dané nemovitosti měli trvalé bydliště. I když to je jednoduší při prokazování. Pokud totiž máte trvalé bydliště na jiné adrese, tak je nutné dokázat fakt, že v dané nemovitosti bydlíte, jinak. Pomůžou například svědecké výpovědi sousedů, fakt, že na dané adrese přejímáte poštu, energie odebírané na vaše jméno, či další důkazy.

Když platíte hypotéku, ale nemáte příjmy, na které byste odečitatelnou položku uplatnili

Může také dojít k situaci, kdy si samotná žena pořídila na hypotéku vlastní bydlení. V následujících letech se vdala, otěhotněla a nastoupila na mateřskou a následnou rodičovskou. Nemá tedy žádné příjmy, na které by uplatnila tento daňový odpočet. Stejně jako se uplatňuje například sleva na dani na manželku bez zdanitelných příjmů, tak by manželé rádi uplatnili daňový odpočet na úroky zaplacené na hypotéku. Však v daném bytě bydlí jako rodina a platí společně splátky.

Je nutno ale říct, že na tento daňový odpočet má nárok pouze ten, kdo čerpá úvěr. Pokud tedy manžel není uveden v hypoteční smlouvě a hypotéka byla čerpána pouze svobodnou ženou už před několika lety a smlouva je napsána na ni, tak manžel tento odpočet nemůže ve svém daňovém přiznání uplatnit. I když jde v podstatě o jeden rodinný rozpočet. Jediným řešením by v této situaci byl nový úvěr, který budou čerpat oba manželé. A který bude uzavřen také za nových podmínek a po novém posouzení schopnosti splácet.

Jak uplatnit daňový rozpočet, pokud je více účastníků úvěru

Jiná situace ale nastane, kdyby manželé bydleli v jednom bytě, který si pořídili na společnou hypotéku, tedy na úvěr, kde jsou oba uvedeni jako účastníci. V takovém případě může daňový odpočet zaplacených úroků uplatnit pouze jeden z účastníků, případně všichni účastníci a to rovným dílem. Pokud tedy jeden z manželů nemá příjmy, na které by odečet úroků uplatnil, tak je může uplatnit druhý z manželů v plné výši.

V takovém případě je jen nutné finančnímu úřadu doložit, že druhý z účastníků úroky ve svém daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně neuplatňuje. To je možné dokázat například čestným prohlášením.

Je možné odečet uplatnit u rekonstrukce?

Hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření si ovšem můžete vzít nejen na pořízení nového bydlení, ale také na rekonstrukci stávajícího bydlení. V takovém případě platí, že za stejných podmínek jako u pořízení nového bydlení, můžete uplatnit odpočet i u rekonstrukce. Pokud jste tedy účastníkem úvěru a pokud byla rekonstrukce provedena u nemovitosti, kterou používáte k trvalému bydlení vy nebo příbuzní v přímé linii, tak odečet můžete uplatnit