Nejvyšší čas na kominíka. Jak vysoké jsou pokuty za neprovedenou kontrolu komína?

02.10.2022

Topná sezóna je pomalu za dveřmi, proto byste neměli zapomínat na povinnou revizi a kontrolu komína. Za zapomenutí těchto povinností vám může být udělena pokuta až do několika tisíc korun.

Kontrola komína je už několik let povinná, ne mnozí ale pravidelné kontroly opravdu dodržují. Splněním kontroly předejdete nejenom finančním postihům, ale také ochráníte svůj dům před možným požárem. Najít si svého kominíka lze například prostřednictvím Společenstva kominíků ČR.

Rozdíl mezi kontrolou a revizí komína

Revize a kontrola komína není totéž. Ačkoliv kontrola komína musí být provedena minimálně jedenkrát ročně, revize pouze v případech, které jsou uvedené ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. O které situace se jedná?

 • Před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru, nebo
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Jestliže se ani jeden případ majitele domu netýká, je nucen zajistit minimálně kontrolu a čištění komína každý rok.

Proces revize probíhá posouzením shody spalinové cesty s patřičnou projektovou dokumentací, ověřením opatřeného identifikačního štítku, kontrolou bezpečného odvádění spalin do volného ovzduší a kompletní prohlídkou spalinové cesty.

Vyčistit komín si můžete i sami

Mnohdy je při samotné kontrole komína realizováno také jeho čištění. Lze jej ale provést i svépomocí.

Čištění spalinové cesty je proces, během kterého se odstraňují pevné látky, usazeniny a nečistoty ze spalinové cesty. Pokud nelze vyčistit komín tímto standardním způsobem, lze jej vyčistit také vypalováním, to už ale musí provádět pouze oprávněná osoba.

Jak často provádět čištění a kontrolu komína?

To, jak často musí být provedeno čištění nebo kontrola komína, závisí na tom, jaký druh paliva je využíván, zda je komín využíván sezónně, či celoročně a na výkonu připojeného spotřebiče paliv. Nejméně však musí kontrola a čištění proběhnout jedenkrát za rok.

Zdroj: Vyhláška č. 34/2016 Sb.

Kontrola komína má za úkol zjistit:

 • Stav spalinové cesty dle technických požadavků,
 • bezpečný průchod spalin do ovzduší,
 • umožnění bezproblémového přístupu ke spalinové cestě,
 • zajištění požární bezpečnosti,
 • aktuální technický stav,
 • změny po předchozí proběhlé kontrole nebo revizi

Pokuty za neprovedenou kontrolu komína

Jestliže majitel objektu, který je právnickou osobou či OSVČ, nezajistí povinné čištění a kontrolu spalinové cesty, může mu hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Občanům hrozí za nezajištění povinné kontroly komína pokuta do výše 10 000 Kč.

Pojišťovna při nedodržení povinností škodu neproplatí

Kominík či jiná oprávněná osoba, která bude provádět revizi/kontrolu nebo čištění komína, musí o této proběhlé činnosti vystavit potvrzující zprávu. Ta bude sloužit jak při hasičské státní kontrole, tak v případě vzniklého požáru a hlášení této události na pojišťovně.

Jestliže majiteli vznikne škoda právě z důvodu nezajištění kontroly komína, a nebude tak mít u sebe tuto zprávu, těžko mu pak pojišťovna poskytne finanční plnění.

Povinné kontroly si sice vyžádají pár stovek pro kominíka (cca 1000 Kč), zato ale chrání zdraví obyvatelů domu a miliony investované do nemovitosti.


Autor: Lenka Kozlíková

Motto: ,,BÝT JINÝ NENÍ ŠPATNÉ, JE TO VÝHODA.

"Jmenuji se Lenka Kozlíková a vřele Vás vítám na mých webových stránkách. V realitách jsem od roku 2006, kdy jsem byla ve třetím ročníku na vysoké škole a hledala tak trochu jinou brigádu než-li měli moji spolužáci. Nejdříve jsem pracovala na živnost jako OSVČ. Nyní vykonávám funkci zástupce Home Kozlík s.r.o., tudíž právnická osoba. Naučila jsem se disciplíně, úctě a profesionálnímu přístupu ke klientům. Za 16 letprofesionální dráhy realitního managera, jsem získala obrovskou škálu znalostí nejen z celkového obchodu s nemovitostmi, ale i z oblasti realitního práva. V roce 2015 jsme založili realitní společnost Home Kozlík s.r.o., se specializací na prodej a pronájem nemovitostí.